Zakres tematyczny Konferencji

Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:
a) współczesne zagrożenia: katastrofy, klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, pod kątem:
• przybliżenia aktualnej wiedzy o możliwościach przeciwdziałania, zapobiegania i ograniczania skutków aktów terrorystycznych,
• organizacji miejsca zdarzenia przez służby ratownicze i prowadzenia akcji ratowniczych,
• organizacji miejsca zdarzenia pod kątem zabezpieczenia śladów i dowodów oraz identyfikacji ofiar;
b) wypracowanie ewentualnych projektów rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia czynności ratowniczych, prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń oraz identyfikacji ofiar.

 

Zamysłem organizatorów jest nie tylko głębsze poznanie problemu, ale także wypracowanie zaleceń i rekomendacji dla zajmujących się zwalczaniem sytuacji kryzysowych, profilaktyką społeczną oraz edukacją dla bezpieczeństwa, a także:
• praktycznych rozwiązań związanych z ogólnie pojętym ratownictwem (chemicznym, biologicznym, medycznym, ekologicznym, nuklearnym, radiologicznym),
• praktycznych rozwiązań związanych z prowadzeniem czynności procesowych oraz operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do ustalenia przyczyny zaistniałego zdarzenia oraz identyfikacji ofiar.