Komitet honorowy

 • Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie insp. dr n. med. Radosław Juźwiak
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński
 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadbryg. Adam Konieczny
 • Komendant Nadoodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek
 • Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski
 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk. Piotr Rupa
 • Komendant Wojskowego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu płk Kazimierz Łucki
 • Dowódca 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego w Glogowie ppłk Grzegorz Wincek
 • Wojskowy komendant Uzupełnień w Głogowie ppłk Jerzy Pięta
 • Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Joanna Bronowicka
 • Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu płk. lek Andrzej Wysocki