Połączenie OK
O konferencji

Działania zintegrowanych służb ratowniczych muszą charakteryzować się bardzo wysokim stopniem przygotowania na wszelkie zagrożenia współczesnego świata. Do zagrożeń tych należą akty terrorystyczne, klęski żywiołowe oraz wszelkiego rodzaju katastrofy (lotnicze, budowlane, drogowe, kolejowe, ekologiczne, itd.). Niemniej ważnym, a wręcz kluczowym jest współdziałanie służb ratowniczych w momencie zaistnienia realnych zdarzeń. W ostatnim czasie na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiły tego typu zdarzenia:

- 19.05.2016 r. podłożenie ładunku wybuchowego w miejskim autobusie we Wrocławiu,
- 08.04.2017 r. zawalenie trzykondygnacyjnej kamienicy w Świebodzicach.

W trakcie tego typu zdarzeń bardzo ważne są procedury postępowania, których nadrzędnym celem jest zintegrowanie ogółu działań do jednej operacji. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że oprócz działań ratunkowych równolegle prowadzone są czynności procesowe, w ramach których oprócz ustalenia jak doszło do danego zdarzenia, prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia tożsamości ofiar. Podmioty wykonujące czynności ratownicze ukierunkowane są na niesienie pomocy wszelkimi sposobami i jest to działanie nadrzędne, jednakże służby te powinny znać procedury zabezpieczania śladów i dowodów, ponieważ wykonywanie czynności ratowniczych nie może doprowadzić do utraty istotnych danych, oczywiście z pominięciem sytuacji wyższej konieczności.

W wyniku analizy różnego rodzaju katastrof oraz aktów terrorystycznych, już po II Wojnie Światowej, w ramach Interpolu stworzono procedury DVI (Disaster Victim Identification), które z powodzeniem stosowane były w różnego rodzaju zdarzeniach (katastrofy lotnicze, tsunami w Azji, zamachy terrorystyczne, ludobójstwo). W chwili obecnej istnieje realna potrzeba utworzenia struktur DVI w Polsce. Niemniej jednak do utworzenia tych struktur niezbędnym jest stworzenie platformy wymiany informacji oraz prowadzenia szkoleń. Stworzenie struktur DVI musi poprzedzić szereg inicjatyw szkoleniowych, które będą w stanie przygotować wszystkie służby do działania w ramach tych procedur. Położenie województwa dolnośląskiego pozwala na zaangażowanie partnerów z Czech i Niemiec, gdzie obowiązują procedury DVI. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy posiada niezbędne zaplecze dydaktyczne oraz odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia warsztatów połączonych z symulacją zdarzenia, w którym prowadzone będą czynności ratownicze oraz czynności procesowe.

W ramach Konferencji nadrzędnym zadaniem będzie konsolidacja różnych służb ratowniczych: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, ratownictwa medycznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz innych służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. Niemniej ważnym będzie aspekt dydaktyczny skierowany do studentów oraz pracowników dydaktycznych. Konferencja nie tylko przyczyni się do zapoznania się z aktualnymi procedurami postępowania, ale pomoże wypracować nowe rozwiązania, które z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto stanowi praktyczne uzupełnienie treści programowych realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.