Połączenie OK


Formularz zgłoszeniowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przebiegu konferencji "Działania zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych" przez Państwow± Wyższ± Szkołę Zawodow± im. Witelona w Legnicy z siedzib± w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Zapoznałem się z klauzul± informacyjn± zobacz klauzule informacyjn±


Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 7 paĽdziernika 2019r.