Formularz zgłoszeniowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przebiegu konferencji "Działania zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych" przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną zobacz klauzule informacyjną


Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 7 października 2019r.