Połączenie OK

Cel konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie zagrożeń oraz wymiana poglądów i doświadczeń praktycznych, które mają przygotować słuchaczy do podjęcia adekwatnych środków reagowania, prowadzenia czynności ratowniczych oraz prowadzenia czynności procesowych i identyfikacji ofiar. Ponadto:
a) uzyskanie wiedzy o wszelkiego typu zagrożeniach i wykreowanie właściwych postaw wobec zagrożeń;
b) podniesienie świadomości społecznej na temat charakteru zagrożenia, zasad zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia oraz form i środków zaangażowania państwa w przeciwdziałanie i zwalczanie sytuacji kryzysowej;
c) zapoznanie z formami i metodami potencjalnych sytuacji kryzysowych;
d) przedstawienie psychologicznych oraz medycznych aspektów sytuacji kryzysowych wywołanych zdarzeniem o charakterze masowym;
e) wypracowanie doświadczeń i algorytmów dotyczących postępowania w sytuacji kryzysowej w celu optymalizacji działań służb ratowniczych, których dążeniem jest dokonanie szybkiej segregacji medycznej poszkodowanych, podjęcie niezbędnych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, sprawna ewakuacja poszkodowanych wraz z ich dyslokacją w szpitalach;
f) wypracowanie doświadczeń i algorytmów dotyczących postępowania w sytuacji kryzysowej w celu optymalizacji działań organów procesowych przy zabezpieczaniu śladów i dowodów na potrzeby postępowań przygotowawczych oraz czynności identyfikacyjnych;
g) budowanie społecznego zrozumienia i poparcia dla działań właściwych służb, organów i instytucji systemu antyterrorystycznego.