Adresaci Konferencji

Konferencja jest adresowana do:
a) kadr naukowych i studentów uczelni wyższych z obszaru województwa dolnośląskiego,
b) pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz funkcjonariuszy: wojska, policji, straży pożarnej, staży granicznej , straży miejskiej osób związanych
z zarządzaniem kryzysowym oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką,
c) lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek wykonujących zadania w zakresie ratownictwa medycznego.


Prelegentami będą specjaliści zajmujący się w swojej codziennej aktywności zawodowej zagadnieniami z zakresu sytuacji kryzysowych oraz szeroko rozumianego ratownictwa.